Adm./saksbehandlere

Dan-Erik Finneid
Daglig leder/installatør
Trine Amundsen
Kontormedarbeider
Jens Flobak 
Prosjektleder/saksbehandler og ansv. solcelle
Verneombud

Jens Østerhagen
Prosjektleder/saksbehandler, konstruktør VA
Roar Klette
Prosjektleder - Tavle / vann og avløp
Øyvind Johansen
Prosjektleder VA / montør
Søk
Driftes av Styreportalen AS