NYE MEDEIERE I INSTALLASJONSSERVICE AS 

Østa Utvikling AS og NØK Invest AS i Nord-Østerdal kjøper 80% av selskapet 

Alle de tidligere eierne og øvrige ansatte vil fortsette i bedriften, og vil fortsette å ha fokus på å levere gode produkter og yte god service til så vel veletablerte, som nye kunder. - Vi skal nå begynne å bidra innen solcellemontasje og salg av solcelleløsninger i vår region.

Dagens eiere i Installasjonsservice AS i Løten ser fram til å samarbeide med dyktige folk fra Nord-Østerdalen. Vi gleder oss til å bli kjent med nye mennesker, produkter og løsninger – der vi sammen skal utfordre og utvikle oss gjennom hverandres ressurser, og få økt konkurransekraft i et marked som ønsker gode energiøkonomiske og bærekraftige løsninger.  

Pressemelding - nytt eierskap 26.04.2022

 

 

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE!

 

Ring oss gjerne - tlf. 62 54 73 00   *  Vakttelefon 481 33 686 (kl. 15:30 - 07:00)

Bedriftsinformasjon

Installasjonsservice AS ble stiftet 17. desember 1980. Selskapet hadde inntil årsskiftet 2013/14 tre eiere, som har vært med siden oppstarten i 1980. En håndfull av de ansatte kjøpte da alle aksjene i selskapet, og har drevet bedriften videre i god, tradisjonell ånd. Selskapets formål er fortsatt å drive elektriker- og installasjonsvirksomhet som naturlig står i forbindelse til dette.

I slutten av april 2022 solgte vi 80% av eierskapet til Østa Utvikling AS og NØK Invest AS. De kjøpte seg inn med 40% hver i Installasjonsservice AS, mens
tidligere eiere beholder 20% av selskapet. Østa Utvikling AS er en del av Østagruppen, som driver innen elektro, solenergimontering, ventilasjon og byggelektro. NØK Invest AS er et investeringsselskap som gjennom kapitalinvesteringer skal bidra til vekst og utvikling i NordØsterdalen. NØK Invest AS er heleid av Nord-Østerdal Kraftlag SA.

I bedriften er det pr. 1. august 2022 totalt 26 ansatte (herav fire lærlinger) med høy faglig kompetanse.
Daglig leder er Dan-Erik Finneid, som også er autorisert el-installatør. Styreformann er Nils P. Hagen.

Installasjonsservice AS har et godt renommé og ønsker å opprettholde høy servicegrad og fleksibilitet overfor så vel etablerte som nye kunder. Vi arbeider daglig for å skape trygge og gode relasjoner til våre kunder, og vi legger vekt på korrekt faglig utførelse, punktlighet og ryddighet.

Vi har eget tavleverksted, og kan levere komplette løsninger til private, landbruk, industri og vann- og avløpsanlegg.

Her kan du lese om vår Miljøprofil

Vi er registrert i Foretaksregisteret / Brønnøysund med org. nr. 959 954 666 MVA.