Ring oss gjerne - tlf. 62 54 73 00   *  Vakttelefon 481 33 686 (kl. 15:30 - 07:00)

Bedriftsinformasjon

Installasjonsservice AS ble stiftet 17. desember 1980. Selskapet hadde inntil årsskiftet 2013/14 tre eiere, som har vært med siden oppstarten i 1980. Ettersom alle nå hadde passert 60+, og et par ønsket å tre inn i pensjonistenes rekker, valgte de å selge aksjene i selskapet til noen av de ansatte. I alt sju (fem pr. 01.06.17) av de ansatte etablerte et eget Holding-selskap som deretter kjøpte alle aksjene i Installasjonsservice AS. De ønsker å drive bedriften videre i god, tradisjonell ånd, så foruten selve eierskiftet, er det ingen radikale endringer. Selskapets formål er fortsatt å drive elektriker- og installasjonsvirksomhet som naturlig står i forbindelse til dette.

I bedriften er det pr. 1. juni 2021 totalt 21 ansatte (herav tre lærlinger) med høy faglig kompetanse.
Daglig leder er Roar Klette, som også er autorisert el-installatør. Styreformann er Nils Arne Nordheim.

Installasjonsservice AS har et godt renommé og ønsker å opprettholde høy servicegrad og fleksibilitet overfor så vel etablerte som nye kunder. Vi arbeider daglig for å skape trygge og gode relasjoner til våre kunder, og vi legger vekt på korrekt faglig utførelse, punktlighet og ryddighet.

Vi har eget tavleverksted, og kan levere komplette løsninger til private, landbruk, industri og vann- og avløpsanlegg.

Her kan du lese om vår Miljøprofil

Vi er registrert i Foretaksregisteret / Brønnøysund med org. nr. 959 954 666 MVA.