Adm./saksbehandlere

Sindre Johansen

Ordremottak/saksbehandler

tlf. 975 53 380
sindre@installasjonsservice.no

Trine Amundsen

Adm / kontor / faktura / lønn - kontorleder

tlf. 959 888 17 (62 54 73 00 eller 915 11 574)
trine@installasjonsservice.no

Roar Klette

El-installatør og daglig leder

tlf. 975 53 381
roar@installasjonsservice.no

Kjell Einar Søbakken

Saksbehandler/montør

tlf. 959 888 16
kjell.einar@installasjonsservice.no

Jens Østerhagen

Prosjektleder/saksbehandler, konstruktør VA

tlf. 959 88 812
jens@installasjonsservice.no