NYE MEDEIERE I INSTALLASJONSSERVICE AS 

Østa Utvikling AS og NØK Invest AS i Nord-Østerdal kjøper 80% av selskapet 

Alle de tidligere eierne og øvrige ansatte vil fortsette i bedriften, og vil fortsette å ha fokus på å levere gode produkter og yte god service til så vel veletablerte, som nye kunder. - Vi skal nå begynne å bidra innen solcellemontasje og salg av solcelleløsninger i vår region.

Dagens eiere i Installasjonsservice AS i Løten ser fram til å samarbeide med dyktige folk fra Nord-Østerdalen. Vi gleder oss til å bli kjent med nye mennesker, produkter og løsninger – der vi sammen skal utfordre og utvikle oss gjennom hverandres ressurser, og få økt konkurransekraft i et marked som ønsker gode energiøkonomiske og bærekraftige løsninger.  

Pressemelding - nytt eierskap 26.04.2022

 

 

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE!

 

Ring oss gjerne - tlf. 62 54 73 00   *  Vakttelefon 481 33 686 (kl. 15:30 - 07:00)

Bedriftsinformasjon og historie

Installasjonsservice AS ble stiftet 17. desember 1980. Selskapet hadde inntil årsskiftet 2013/14 tre eiere, som har vært med siden oppstarten i 1980.
Ettersom alle nå hadde passert 60+, og et par ønsket å tre inn i pensjonistenes rekker, valgte de å selge aksjene i selskapet til noen av de ansatte.

I alt sju (fem pr. 01.06.17) av de ansatte etablerte et eget Holding-selskap, som deretter har kjøpt alle aksjene i Installasjonsservice AS.
De ønsker å drive bedriften videre i god, tradisjonell ånd, så foruten selve eierskiftet, er det ingen radikale endringer.

Selskapets formål er fortsatt å drive elektriker- og installasjonsvirksomhet som naturlig står i forbindelse til dette.

I bedriften er det pr. 1. april 2022 totalt 21 ansatte (herav to tavlebyggere) med høy faglig kompetanse.
Blant disse har vi også p.t lærlingkontrakt med to flinke gutter. Daglig leder er Roar Klette, som også er autorisert el-installatør.

Styreformann er Nils Arne Nordheim.

Installasjonsservice AS har et godt renommé og ønsker å opprettholde høy servicegrad og fleksibilitet overfor så vel etablerte som nye kunder. Vi arbeider daglig for å skape trygge og gode relasjoner til våre kunder, og vi legger vekt på korrekt faglig utførelse, punktlighet og ryddighet. Vi har eget tavleverksted, og kan levere komplette løsninger til private, landbruk, industri og vann- og avløpsanlegg.

Her kan du lese mer om vår Miljøprofil

Vi er registrert i Foretaksregisteret/Brønnøysund med org. nr. NO 959 954 666 MVA