Ring oss gjerne - tlf. 62 54 73 00   *  Vakttelefon 481 33 686 (kl. 15:30 - 07:00)

Miljøprofil

Installasjonsservice AS har en vel gjennomarbeidet miljøpolicy, som inkluderer blant annet sortering av vanlig søppel, pappemballasje og plast. Vi erkjenner å ha en forpliktelse overfor kommende generasjoner til å finne og benytte de løsningene som best ivaretar hensynet til miljøet i et langt perspektiv.

Vi ønsker å oppfordre til energieffektivitet framfor sløsing, og vil også fungere som rådgivere for kunder som ønsker å sette fokus på energiøkonomiserende tiltak.

Vi sørger for miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall, og sørger for å sende dette til gjenvinning og resirkulering.