Ansatte

Pr. 01.02.19:
Vi er pr. i dag 21 ansatte, herav to tavlebyggere og fire lærlinger.

Kontaktinfo adm./saksbehandlere >>

Kontaktinfo montører >>