Adm./saksbehandlere

 Sindre Johansen

Ordremottak/saksbehandler


tlf. 975 53 380
sindre@installasjonsservice.no

 Roar Klette

El-installatør og daglig leder


tlf. 975 53 381
roar@installasjonsservice.no

 Jens Østerhagen

Prosjektleder/saksbehandler, konstruktør VA

tlf. 959 888 12
jens@installasjonsservice.no

Trine Amundsen

Adm / kontor / faktura / lønn - kontorleder

tlf. 959 888 17 (62 54 73 00)
trine@installasjonsservice.no

 Kjell Einar Søbakken

Saksbehandler/montør


tlf. 959 888 16
kjell.einar@installasjonsservice.no