NYE MEDEIERE I INSTALLASJONSSERVICE AS 

Østa Utvikling AS og NØK Invest AS i Nord-Østerdal kjøper 80% av selskapet 

Alle de tidligere eierne og øvrige ansatte vil fortsette i bedriften, og vil fortsette å ha fokus på å levere gode produkter og yte god service til så vel veletablerte, som nye kunder. - Vi skal nå begynne å bidra innen solcellemontasje og salg av solcelleløsninger i vår region.

Dagens eiere i Installasjonsservice AS i Løten ser fram til å samarbeide med dyktige folk fra Nord-Østerdalen. Vi gleder oss til å bli kjent med nye mennesker, produkter og løsninger – der vi sammen skal utfordre og utvikle oss gjennom hverandres ressurser, og få økt konkurransekraft i et marked som ønsker gode energiøkonomiske og bærekraftige løsninger.  

Pressemelding - nytt eierskap 26.04.2022

 

 

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE!

 

Ring oss gjerne - tlf. 62 54 73 00   *  Vakttelefon 481 33 686 (kl. 15:30 - 07:00)

Autorisasjoner

Autorisert elektroentreprenør:

Vanlig installasjon av elektriske anlegg i boliger, industri og næringsbygg.

Teleinstallatør (TIA):

Post- og teletilsynets autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr.

Partnerskapsavtalen - sertifisert som Partnerbedrift:

Sertifikatet dokumenterer at bedriften har inngått forpliktende samarbeid med en eller flere skoler, i den hensikt å gi elevene større innsikt i arbeids- og næringsliv.

Brannsikring:

Autorisert i prosjektering, montering, idriftssettelse og service på Elotec brannvarslingsanlegg.

Innbruddssikring:

Godkjent for salg, installasjon og service på automatiske innbruddsalarmanlegg.

Godkjent som lærlingbedrift:

Vi oppfyller de krav som fylkeskommunen stiller til å kunne være en lærlingbedrift i elektrobransjen.

Opplæringskontoret i Hedmark:

Medlem i Opplæringskontoret for elektrofag i Hedmark.