NYE MEDEIERE I INSTALLASJONSSERVICE AS 

Østa Utvikling AS og NØK Invest AS i Nord-Østerdal kjøper 80% av selskapet 

Alle de tidligere eierne og øvrige ansatte vil fortsette i bedriften, og vil fortsette å ha fokus på å levere gode produkter og yte god service til så vel veletablerte, som nye kunder. - Vi skal nå begynne å bidra innen solcellemontasje og salg av solcelleløsninger i vår region.

Dagens eiere i Installasjonsservice AS i Løten ser fram til å samarbeide med dyktige folk fra Nord-Østerdalen. Vi gleder oss til å bli kjent med nye mennesker, produkter og løsninger – der vi sammen skal utfordre og utvikle oss gjennom hverandres ressurser, og få økt konkurransekraft i et marked som ønsker gode energiøkonomiske og bærekraftige løsninger.  

Pressemelding - nytt eierskap 26.04.2022

 

 

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE!

 

Ring oss gjerne - tlf. 62 54 73 00   *  Vakttelefon 481 33 686 (kl. 15:30 - 07:00)

IK Landbruk

Vi anbefaler at el-sjekken blir utført av Nord Elektro AS

Nord Elektro AS har den nødvendige kompetansen og har utstyr til termografering. Vi anbefaler derfor at våre kunder tar kontakt med Nord Elektro AS for kontroll av boliger og landbruksbygg. Utbedringene kan du selvfølgelig bestille oss til å gjøre :-)

Nord elektro AS, v/ Kato Nordsveen - 2340 Løten Tlf. 971 96 154

Flere forsikringsselskap gir rabatt på forsikringen til bønder som inngår vedlikeholdsavtale og får utført kontroll på det elektriske anlegget.

Punkter som blir kontrollert ved en vedlikeholdsavtale:

Inntak:

 • sikring, tverrsnitt, renhold
 • sikringslokk og bunnskruer
 • kabelinnføring/tilkoblingsskruer
 • temperaturer

Hovedfordeling:

 • sikring, tverrsnitt, renhold
 • sikringslokk og bunnskruer
 • kabelinnføring/tilkoblingsskruer
 • overspenningsvern
 • jordfeilbryter/-varsler
 • jording/lekkasjestrømmåling
 • temperaturer

Underfordeling:

 • sikring, tverrsnitt, renhold
 • sikiringslokk og bunnskruer
 • kabelinnføring/tilkoblingsskruer
 • overspenningsvern
 • jordfeilbryter/-varsler
 • jording/utjevningsforbindelser
 • temperaturer

Motoranlegg:

 • visuell kontroll
 • kabelinnføring/tilkoblingsskruer
 • innstilling av vern

Flyttbare apparater:

 • flyttbare varmeapparater
 • flyttbart utstyr

Egenkontroll

 • informeres om kravet til årlig egenkontroll
 • visuell kontroll