Tavleverksted

Installasjonsservice AS har siden 1990 hatt eget tavleverksted.

I forbindelse med utbyggingen av våre lokaler i 1997,
ble det bygd egen tavleavdeling på nærmere 150 m².
Denne virksomheten sysselsetter 2-3 montører i store deler av året.

Bakgrunnen for denne satsingen på eget tavleverksted skyldes i stor grad
vårt samarbeid med en landsdekkende leverandør til vann og avløpsstasjoner.
I forbindelse med disse prosjektene bygger vi små og store styretavler til disse stasjonene.
Vi leverer også større fordelingskap, i tillegg er vi også selvsagt selvforsynt med tavler og fordelinger til våre egne prosjekter.

Vi bygger med andre ord alt fra automatikktavler, til små og store fordelingstavler.