IK Landbruk

Vi anbefaler at el-sjekken blir utført av Nord Elektro AS

Nord Elektro AS har den nødvendige kompetansen og har utstyr til termografering. Vi anbefaler derfor at våre kunder tar kontakt med Nord Elektro AS for kontroll av boliger og landbruksbygg. Utbedringene kan du selvfølgelig bestille oss til å gjøre :-)

Nord elektro AS, v/ Kato Nordsveen - 2340 Løten Tlf. 971 96 154

Flere forsikringsselskap gir rabatt på forsikringen til bønder som inngår vedlikeholdsavtale og får utført kontroll på det elektriske anlegget. 

Punkter som blir kontrollert ved en vedlikeholdsavtale:  

Inntak:

 • sikring, tverrsnitt, renhold
 • sikringslokk og bunnskruer
 • kabelinnføring/tilkoblingsskruer
 • temperaturer

Hovedfordeling:

 • sikring, tverrsnitt, renhold
 • sikringslokk og bunnskruer
 • kabelinnføring/tilkoblingsskruer
 • overspenningsvern
 • jordfeilbryter/-varsler
 • jording/lekkasjestrømmåling
 • temperaturer

Underfordeling:

 • sikring, tverrsnitt, renhold
 • sikiringslokk og bunnskruer
 • kabelinnføring/tilkoblingsskruer
 • overspenningsvern
 • jordfeilbryter/-varsler
 • jording/utjevningsforbindelser
 • temperaturer

Motoranlegg:

 • visuell kontroll
 • kabelinnføring/tilkoblingsskruer
 • innstilling av vern

Flyttbare apparater:

 • flyttbare varmeapparater
 • flyttbart utstyr

Egenkontroll

 • informeres om kravet til årlig egenkontroll
 • visuell kontroll
Søk
Driftes av Styreportalen AS